Årsmötet 2024

mars 27, 2024 11:03:13 J-O Ahlander

Årsmöte Tibro idrottshistoriska sällskap

På ett mycket välbesökt årsmöte så genomförde Tibro idrottshistoriska sällskap sitt årsmöte för verksamhetsåret 2023.

Det var i stort sett omval på samtliga förtroendevalda förutom att det blev nya revisorer!

Rolf Tjäder och Olle Larsson avgick och ersattes av Dan Carlsson och Jan Andersson med Bengt Ferm som suppleant.

Tyvärr visade det ekonomiska resultatet på ett minus på 8196 kronor.

Ordförande Roger Lindh fick alltså förnyat förtroende som ordförande för ytterligare ett år.

I övrigt består styrelsen av följande personer Jan Lindberg kassör, Arne Jörgensen sekreterare, Bo Lundmark, Kenneth Danåker, Christer Carnegren, Håkan Larsson som ledamöter. Hellen Wallén Eriksson och Bengt Heimersson är suppleanter sam att Jan Olof Ahlander och Jan Olof Johansson utgör valberedning.

 

På bilden, som är tagen av Elof Johansson, syns mötesordföranden Kenneth Eriksson till vänster och sällskapets ordförande Roger Lindh till höger.

  Tidigare  WI-tidningar